IKFF – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – avdeling Bergen har et sterkt fokus på hvordan krig og militarisme ødelegger miljøet, fra enorme militære klimautslipp, til forurensing av land, drikkevann og hav. Vi jobber for en omdisponering av ressurser fra militarisme til fred, utvikling og miljø, for FNs atomvåpenforbud og mot den NATO-styrte militariseringen av Norge. Andre viktige saker er å promotere metoder for konfliktløsning og opprettelsen av et fredsdepartement. Vi arrangerer fredsmarkeringer, filmvisninger, foredrag, workshops og utstillinger.

IKFF er den norske avdelingen av WILPF, Womens International League for Peace and Freedom, en feministisk fredsorganisasjon med avdelinger i 50 land og på alle kontinent. Organisasjonen arbeider for nedrustning og konfliktforebygging og for å øke kvinners deltakelse i fredsprosesser gjennom FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet..

Som medlem støtter du vårt fredsarbeid både i Norge og internasjonalt. Flere medlemmer betyr økte muligheter for innflytelse og gjennomslagskraft for vårt arbeid.

Alle medlemmer vil motta vårt nyhetsbrev og medlemsblad Fred og frihet.

ANTI-KRIG Festivalen

Kontakt oss på epost:

ikff (a) ikff.no

Følg oss på:

ikff.no

%d bloggere liker dette: