Antikrigs-initiativet

Antikrigs-initiativet vil skape en bred og folkelig bevegelse for fred mot krig og mot en politikk som øker faren for krig, i Norge og internasjonalt.

Antikrig-initiativet krever at Norge i alle sammenhenger skal bruke diplomati, og gå imot en politikk som innebærer bruk av militærmakt for å løse internasjonale konflikter.

Antikrigs-initiativet ønsker å påvirke via markeringer, tekst, media, kunst og kultur for å fremme fredelige løsninger på internasjonale konflikter.

Antikrigs-initiativet er forent i kravene:

  • Respekter nasjonenes selvstendighet
  • Bekjemp krigspropaganda og krigsforberedelser
  • Vi krever nedrustning, ikke opprustning
  • Nei til aggressiv forsvarspolitikk

Antikrigs-initiativet oppfordrer alle til å slutte seg til vår plattform og våre krav. Dette gjelder både enkeltpersoner og organisasjoner. Verden trenger at flere samler seg om arbeidet med å henvise krigskulturen til historiens skraphaug. Sammen skal vi skape et stort engasjement for politikk som sier nei til kriger og trusler om krig. Antikrigs-initiativet trenger din støtte!

ANTI-KRIG Festivalen

Kontakt oss på epost:

antikrig (a) protonmail.com

Folg ås på:

antikrigsinitiativet.no

Antikrigs-initiativet trenger din støtte!
VIPPS (kjøp og betal) til 581243 – husk navn og e-post
eller betal inn på kontonr. 1254.63.09418

Satser: Enkeltmedlemmer 200,- kr. pr. år, studenter/trygdede 100,- kr. pr. år, organisasjoner 500,- kr. pr. år

%d bloggere liker dette: